Przetargi na wykonawców robót

Usługi

Zakres usługi

PRZEPROWADZAMY PRZETARGI / KONKURSY OFERT DLA NASZYCH KLIENTÓW. WYŁANIAMY WYKONAWCÓW ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z UWARUNKOWANIAMI ( GENERALNY WYKONAWCA / SIEĆ FIRM PODWYKONAWCZYCH )

Zakres:

- Przygotowanie RFP (zapytanie ofertowe) i wzoru umowy
- Przygotowanie tabeli przetargowej
- Przygotowanie standardów budowy oraz Specyfikacji Technicznej
- Rozesłanie zapytań ofertowych
- Bierząca kontrola postępu prac oferentów
- Zebranie nadesłanych ofert ( tabela porównawcza)
- Analiza nadesłanych ofert
- Negocjacje z oferentami
- Wybór najlepszej oferty
- Wsparcie przy podpisywniu umowy Inwestor - Wykonawca