Case Studies

Case Studies

Jeden z naszych klientów, będący właścicielem działki w Krakowie postanowił nie  sprzedawać należącej  do niego nieruchomości. W związku z tym  zwrócił się do nas z prośbą o podjęcie działań mających na celu przygotowanie  wspólnej inwestycji, która, oprócz tego, że pozwoli mu korzystnie sprzedać działkę i przyniesie  zysk, to dodatkowo pozwoli mu zostać   posiadaczem kilku nowych lokali mieszkalnych.

Nasza firma przystąpiła do współpracy z Architektami i wystąpiła z ich pomocą o tzw. „wuzetkę” (WZiZT), czyli o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Proces ten trwał około trzech miesięcy.

Po uzyskaniu wuzetki, zleciliśmy architektowi stworzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Nasza praca polegała na stworzeniu wspólnie z Architektem optymalnego projektu pod względem kosztów i atrakcyjności sprzedaży. Przyświecającym nam celem było uwypuklenie zalet nieruchomości, przy jednoczesnym zniwelowaniu jej wad. Bardzo ważne jest, aby architekt ściśle współpracował z deweloperem. Dzięki temu łatwiej jest zaprojektować daną nieruchomość, aby jej wybudowanie było w pełni ekonomiczne przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania. Ta prosta zasada, to klucz do inwestycyjnego sukcesu.

Standardowo proces ten trwa około ośmiu miesięcy i wymaga dbałości o wiele aspektów. Niestety architekt, podczas postępowania o uzyskanie pozwolenia na budowę napotkał wiele rozmaitych trudności, w związku z czym nasza firma na bieżąco wspomagała go pod względem prawnym i technicznym. Nasze wsparcie przyniosło zamierzony efekt, w postaci uzyskanego pozwolenia na budowę.

Następnie utworzyliśmy z klientem spółkę celową, do której klient wniósł aportem swoją nieruchomość. Następnie nasza firma zorganizowała przetarg na wybór wykonawcy. Opracowane przez nas procedury przetargowe pozwoliły wybrać wykonawcę, który szybko i solidnie wybudował inwestycję.

Kolejnym etapem było zorganizowanie finansowania inwestycji i uruchomienie przedsprzedaży lokali. Kampania przedsprzedażowa ruszyła, gdy poznaliśmy terminy ukończenia przedsięwzięcia. Przedsprzedaż lokali była niezbędna, by móc uruchomić kredyt bankowy. Warto pamiętać, że bank określa warunki kredytu inwestycyjnego  w zależności od historii kredytowej oraz doświadczenia dewelopera. Dlatego doświadczonemu deweloperowi bank zwykle ustala limit w wysokości jedynie 20% wkładu własnego i około 20%-25% sprzedanych mieszkań.

Jak w takim razie traktuje dewelopera bez doświadczenia? Różnica jest ogromna! Bank może wymagać nawet wkładu własnego w wysokości 50% kosztów całej inwestycji i 35%-50% sprzedanych mieszkań. Dlatego warto współpracować z doświadczonymi firmami w tej branży.

Kolejnym etapem było rozpoczęcie prac budowlanych. Nasza firma przez cały czas kontrolowała przebieg robót w celu bieżącego rozwiązywania problemów, które pojawiły się na placu budowy, oraz koordynowała zmiany w projekcie wprowadzone przez klientów nabywających lokale.

Wspomaganie naszego klienta odbywało się też na wielu innych płaszczyznach: począwszy od prowadzenia negocjacji z właścicielami sąsiednich nieruchomości, poprzez podjęcie współpracy z dostawcami mediów, konsultacje z nadzorem budowlanym, aż po bieżącą współpracę z bankiem: przygotowywanie dokumentów dla banku w rozliczeniach miesięcznych. A przede wszystkim, przez cały okres budowy nasze biuro sprzedaży poszukiwało przyszłych nabywców lokali, prowadziło z nimi negocjacje i podpisywało umowy.

Po zakończeniu prac budowlanych, dokonaliśmy odbioru końcowego tych prac oraz dokonaliśmy rozliczeń z wykonawcą. Uzyskaliśmy również pozwolenie na użytkowanie obiektu. Dzięki temu mogliśmy przejść do końcowych rozliczeń z klientami i przekazania im nabytych lokali.

Ostatecznie nadszedł długo wyczekiwany dzień, w którym dokonaliśmy spłaty zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. Był to moment, w którym mogliśmy uznać inwestycję za udaną.

Do dnia dzisiejszego ciągle opiekujemy się inwestycją. Nasze działania polegają głównie na koordynacji prac pomiędzy nabywcami lokali, a firmą budowlaną, w przypadku powstania jakichś usterek lub ujawnienia się wad. Nasz nadzór będzie trwał przez pięć lat.

Reasumując, była to bardzo udana inwestycja, a nasz klient jest zadowolony z podjęcia odważnej decyzji. Udało mu się dwukrotnie pomnożyć przychody i stać się posiadaczem kilku lokali pod wynajem, które generują dziś stałe dochody. Klient uznał podjęcie z nami współpracy za doskonałe rozwiązanie - nieruchomość, która stanowiła dla niego kiedyś jedynie koszt i wymagała stałego nadzoru, zamienił korzystnie na gotówkę oraz na lokale, które przez wiele lat będą dawały mu stały dochód.

Jeśli chciałbyś osiągnąć z nami podobny sukces – jesteśmy do Twojej dyspozycji.