Kontrola i audyt

Usługi

Zakres usługi

PRZEPROWADZAMY KONTROLE I AUDYTY W FAZIE PRZEDINWESTYCYJNEJ, FAZIE ORGAZNIZACJI PRZBIEGU PROCESU BUDOWLANEGO, NA ETAPIE ZMIAN W FAZIE REALIZACYJNEJ ORAZ W ROZLICZENIACH KOŃCOWYCH
 

Etap przygotowania inwestycji
Analiza Opisu Przedmiotu Zamówienia
Analiza przeprowadzenia przetargu / konkursu ofert
Kompletność dokumentacji
Analiza ofert potencjalnych wykonawców


Analiza dokumentacji projektowej
Sprawdzenie kompletności, zgodności z udzielonym pozwoleniem na budowę
Wskazanie ewentualneych sugesti zmian projektowych, mogących spowodować uniknięcie błędów lub nieprawidłowości na etapie realizacji

Audyt robót budowlanych - faza realizacji inwestycji
Analiza procesu inwestycyjnego tj. etapy, uczestnicy, prognowzowane wyniki etapów
Analiza zarządzania projektowego
Analiza ról i odpowiedzialności uczestników (inwestor, projektant, wykonawca, podwykonawca, inżynier kontraktu)
Analiza zobowiązania stron i umów

Audyt przebiegu procesu inwestycji budowlanej 
Kontrola finansowa oraz księgowa inwestycji
Badanie odpowiedzialności i zaangażowania uczestników procesu budowlanego w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.
Analiza prawidłowości prowadzenia inwestycji zgodnie z zapisami umownymi.
Kontrola zawierania umów z podwykonawcami.
Analiza przebiegu inwestycji badanie harmonogramów, uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem budowlanym, ostatecznego rozliczenia, dziennika budowy oraz innych dokumentów towarzyszących prowadzeniu procesu inwestycyjnego.